Sisustus- ja muutostyöt

YHTEISÖJEN EDUSTUSTILAT YMS. SISUSTUSTYÖT

Toteutamme sisustustöitä yhteisöille ja yrityksille niin julkisiin kuin yksityisiinkin tiloihin.ENERGIATALOUDELLISET SANEERAUKSET

Energiataloudellisilla saneerauksilla saadaan aikaiseksi säästöjä lämmityskustannuksissa. Lämmityksen, ilmastoinnin, sähkön- ja vedenkäytön ja lämmön talteenoton tehostaminen tuo säästöjä ja parantaa viihtyvyyttä kiinteistössä. Lähtökohtana saneerauksille on taloudellisuuslaskenta, jossa pohjatietoina käytetään kohteen kulutus- ja rakennetietoja.

Ulkovuorausta uusittaessa on kannattavaa teettää laskelma, pystytäänkö eristesaneerauksella saavuttamaan taloudellista hyötyä ja millä aikavälillä. Perusratkaisu on yleensä lisäeristyksen asentaminen.

Huolellisesti ja oikeaoppisesti asennettu ulkopuolinen tuulensuoja ja sisäpuolinen höyrynsulkukalvo estää ilmavirtauksia ja toimii rakennusteknisesti oikein. Tällöin oikein asennetun eristeen lambda-arvo pysyy tuotteelle ominaisena.VAMMAIS- JA LIIKUNTARAJOITTEISTEN TARPEISIIN PERUSTUVAT MUUTOSTYÖT

”Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien kannalta toimiva, turvallinen ja miellyttävä käyttää. Rakennuksissa kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin on helppo päästä. Lisäksi tiloja ja niissä olevia toimintoja on mahdollisimman helppo käyttää ja ne ovat loogisia (Myös palon sattuessa.).”

”Liikkumis- ja toimimisesteiset ovat henkilöitä, joiden kyky liikkua ja toimia itsenäisesti on sairauden, vamman tai muun syyn takia heikentynyt väliaikaisesti tai pysyvästi. Usein ympäristön esteet hankaloittavat myös lastenvaunujen tai raskaiden kantamusten kanssa kulkevien sekä vanhusten arkea.” Lähde: Invalidiliitto ry

Muutostöitä tehdessä kiinnitetään huomiota esteiden ja muotojen havaittavuuteen, kulkureittien avoimuuteen ja ovien aukaisun helppouteen. Oviaukot suunnitellaan sellaisiksi, että niistä päästään helposti sisään myös apuvälineiden kanssa. Liuskat ja kynnykset ovat esteettömiä ja luistamattomia. Sisätiloissa kulkuväylien tulee olla tarpeeksi leveitä ja valaistuksen riittävää ja häikäisemätöntä.

Tilojen toimivuus tulee pitkällä aikavälillä edullisemmaksi, sillä muutostarve on tällöin vähäisempi. Tiloissa, missä suuret ihmismäärät asioivat, asiointi nopeutuu ja muuttuu sujuvammaksi.KOSTEIDEN TILOJEN UUDISRAKENTAMINEN JA KORJAUSTYÖT

Teemme kosteiden tilojen uudisrakentamista.

Vanhoissa kiinteistöissä vesiputkivuotojen riski lisääntyy rakennuksen iän myötä. Yleisiä syitä kosteusvaurioille ovat mm. kosteussulun viallinen asennus ja vanhojen muovilattiaeristysten saumausten haurastuminen.ENNALTAEHKÄISEVÄT KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT

Ennaltaehkäisevien korjaus- ja muutostöiden tavoitteena on tehdä muutokset havaittujen riskien pohjalta ennen varsinaisen vahinkotilanteen syntyä. Ennaltaehkäisy on usein edullisempaa kuin varsinaisen vahingon korjaus.Ota yhteyttä ja pyydä tarjousLaadukasta korjausrakentamista
jo 20 vuoden kokemuksella.
Soita 040 682 4272